ll

The Next Trip

The Next Trip là nơi để Bill thông báo cho các bạn các kế hoạch đang tính và đã tính để chia sẻ với các bạn. Có nhiều cách để các bạn ủng hộ Bill. Ví dụ:

– Nếu các bạn hứng thú có thể tham gia chung vào hành trình

– Nếu các bạn ở một trong những điểm đến mà Bill chuẩn bị tới hãy liên lạc ngay với Bill để gặp gỡ nhé. Nếu bạn hứng thú, còn Bill thì luôn sẵn sàng.

Sắp tới Bill sẽ đi đâu?

28/5 – 3/6/2015: HONG KONG

Đây là nơi mà Bill đã rất muốn đặt chân tới trong thời gian qua, sau nhiều lần hụt vé, lần này, Bill quyết tâm đi Hong Kong với maximum day có thể ở được là bảy ngày, thật ra là năm ngày thôi. Vì Bill bay đêm và về sáng. Giờ sẽ là kế hoạch của Bill ở Hong Kong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.